Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK961
Název záměru: Prodejna pro dům a zahradu, Vsetín, ul. Bobrky
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínVsetínVsetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Oznamovatel: DEKINVEST, otevřený podílový fond Beta, zastoupený společností DEKINVEST investiční společnost a. s.
IČO oznamovatele: 14094568
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2022 11:21
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 22.08.2022
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: ZLK961_oznameni.zip (30140 kB) - 20.07.2022 14:06:02
Informace o oznámení: ZLK961_infOznam.pdf (306 kB) - 20.07.2022 14:06:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2022
Datum nabytí právní moci: 04.10.2022
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK961_zjistovaci.pdf (491 kB) - 31.08.2022 11:21:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Vsetín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: