Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK135F
Název koncepce: Územní plán Kbelnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.10.2022 08:22
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.08.2014
Předkladatel: Městský úřad Jičín
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK135F_zadani.pdf (715 kB) - 12.05.2015 09:22:04
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.09.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK135F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (257 kB) - 12.05.2015 09:24:10
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 06.03.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 03.05.2018
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK135F_vyhodnoceni.pdf (3099 kB) - 13.10.2022 08:22:27
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 11.10.2022
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK135F_stanoviskoSEA.pdf (192 kB) - 13.10.2022 08:22:54
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: