Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK289F
Název koncepce: Územní plán Černý Důl
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2018 09:10
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 04.11.2016
Předkladatel: Městský úřad Vrchlabí
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK289F_zadani.pdf (2112 kB) - 10.01.2017 09:50:04
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 02.12.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK289F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (320 kB) - 10.01.2017 09:50:29
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 19.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.09.2018
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK289F_vyhodnoceni.pdf (682 kB) - 14.12.2018 09:10:07
Text Hodnocení Natura 2000: HKK289F_Natura.pdf (682 kB) - 14.12.2018 09:10:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: