Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK336P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vrchlabí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2013 09:36
Předkladatel: Městský úřad ve Vrchlabí
IČO předkladatele: 00278475
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad ve Vrchlabí
Text návrhu zadání: HKK336P_navrhZadani.pdf (4691 kB) - 08.03.2010 15:36:03
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK336P_stanoviskoNavrhZadani.doc (79 kB) - 29.03.2010 09:57:19
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK336P_stanoviskoNavrh1.pdf (291 kB) - 06.03.2012 09:14:51
Text stanoviska k návrhu (2): HKK336P_stanoviskoNavrh2.pdf (232 kB) - 28.06.2013 09:36:33
Důvody ukončení posuzování: