Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK363P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Rudníku
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.09.2014 13:27
Předkladatel: Městský úřad ve Vrchlabí
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad ve Vrchlabí
Text návrhu zadání: HKK363P_navrhZadani.pdf (110 kB) - 05.05.2010 15:17:19
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK363P_stanoviskoNavrhZadani.doc (76 kB) - 24.05.2010 14:06:05
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: HKK363P_stanoviskoKoncept.pdf (331 kB) - 21.12.2011 10:12:35
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu:
Text stanoviska k návrhu (1): HKK363P_stanoviskoNavrh1.pdf (329 kB) - 04.07.2013 07:37:20
Text stanoviska k návrhu (2): HKK363P_stanoviskoNavrh2.pdf (240 kB) - 11.09.2014 13:27:58
Důvody ukončení posuzování: