Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK386P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Černý Důl
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2012 10:01
Předkladatel: Městský úřad Vrchlabí
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Vrchlabí
Text návrhu zadání: HKK386P_navrhZadani.pdf (3977 kB) - 11.08.2010 16:03:33
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK386P_stanoviskoNavrhZadani.doc (76 kB) - 02.09.2010 09:30:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK386P_stanoviskoNavrh1.pdf (303 kB) - 01.03.2012 10:01:02
Důvody ukončení posuzování: