Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK542P
Název koncepce: Územní plán Orlické Záhoří
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.04.2015 08:52
Předkladatel: Obecní úřad Orlické Záhoří
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK542P_navrhZadani.pdf (170 kB) - 22.03.2012 09:27:19
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK542P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (396 kB) - 22.03.2012 09:27:45
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK542P_stanoviskoNavrh1.pdf (305 kB) - 24.02.2015 09:40:05
Text stanoviska k návrhu (2): HKK542P_stanoviskoNavrh2.pdf (310 kB) - 17.04.2015 08:52:41
Důvody ukončení posuzování: