Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK563P
Název koncepce: Změna č .4 územního plánu města Vrchlabí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2015 08:39
Předkladatel: Městský úřad Vrchlabí
IČO předkladatele: 00278475
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK563P_navrhZadani.pdf (106 kB) - 31.05.2012 10:39:04
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK563P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (312 kB) - 31.05.2012 10:39:31
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK563P_stanoviskoNavrh1.pdf (292 kB) - 02.02.2015 08:39:20
Důvody ukončení posuzování: