Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK617P
Název koncepce: Územní plán Olešnice v Orlických horách
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2018 13:41
Předkladatel: Městský úřad Dobruška
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK617P_navrhZadani.pdf (1287 kB) - 19.11.2012 10:31:06
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK617P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (335 kB) - 19.11.2012 10:31:39
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Plachý Vladimír Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK617P_stanoviskoNavrh1.pdf (228 kB) - 02.11.2018 13:41:01
Důvody ukončení posuzování: