Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: JHC001Q
Název: Návrh změny č.2 ÚP Lišov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Veřejné projednání návrhu změny
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2020 14:49
Předkladatel: Městský úřad Lišov, Tř. 5 května 139, 373 72 Lišov
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 06.12.2019
Poznámka:
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: JHC001Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (182 kB) - 10.07.2020 14:45:53
Datum veřejného projednání: 27.05.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: JHC001Q_vp_informace.pdf (217 kB) - 10.07.2020 14:49:06
Text návrhu změny: JHC001Q_vp_textNavrhu.pdf (205 kB) - 10.07.2020 14:49:06
Posuzovatel SEA: Pešková Hana Ing.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHC001Q_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (2265 kB) - 10.07.2020 14:49:06
Text stanoviska DOSS k návrhu změny: JHC001Q_vp_textStanoviskaDOSS.zip (4460 kB) - 10.07.2020 14:49:06
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: