Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC021K
Název koncepce: Strategický plán města Českých Budějovic 2017 – 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2018 07:58
Předkladatel: Statutární město České Budějovice
IČO předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: 21.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.01.2018
Text oznámení: JHC021K_oznameni.pdf (1573 kB) - 22.12.2017 09:45:55
Informace o oznámení: JHC021K_infOznam.pdf (282 kB) - 22.12.2017 09:45:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC021K_infZjistovaci.pdf (276 kB) - 25.01.2018 15:10:07
Závěr zjišťovacího řízení: JHC021K_zjistovaci.zip (915 kB) - 25.01.2018 15:10:07
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: JHC021K_vyhodnoceni.pdf (3789 kB) - 20.04.2018 14:14:39
Návrh koncepce: JHC021K_navrh.pdf (2206 kB) - 20.04.2018 14:14:39
Informace o návrhu koncepce: JHC021K_infNavrh.pdf (280 kB) - 23.04.2018 09:02:58
Termín pro zaslání vyjádření:
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHC021K_infStanovisko.pdf (347 kB) - 05.06.2018 07:58:57
Text stanoviska: JHC021K_zaverStan.zip (773 kB) - 05.06.2018 07:58:57
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: