Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHC021K
Název koncepce: Strategický plán města Českých Budějovic 2017 – 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: Fri Dec 22 09:45:55 CET 2017
Předkladatel: Statutární město České Budějovice
IČ předkladatele: 00244732
Datum zveřejnění: Thu Dec 21 00:00:00 CET 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Jan 10 00:00:00 CET 2018
Text oznámení: JHC021K_oznameni.pdf (1573 kB) - 22.12.2017 09:45:55
Informace o oznámení: JHC021K_infOznam.pdf (282 kB) - 22.12.2017 09:45:55
Závěr zjišťovacího řízení:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: