Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM007F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Pavlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2015 13:31
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 13.02.2013
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor výstavby, oddělení územního plánování
IČO předkladatele: 00293881
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM007F_zadani.pdf (129 kB) - 14.02.2013 07:44:33
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 06.03.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM007F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (92 kB) - 27.03.2013 17:44:40
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 02.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 02.05.2014
Posuzovatel: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM007F_vyhodnoceni.pdf (1867 kB) - 02.02.2015 13:31:54
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.06.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM007F_stanoviskoSEA.pdf (372 kB) - 12.06.2014 15:09:43
Datum veřejného projednání: 18.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 25.11.2014
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: