Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: JHM010Q
Název: Návrh změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2020 16:25
Předkladatel: MěÚ Velké Pavlovice
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: JHM010Q_navrh_textNavrhu.pdf (199 kB) - 05.02.2020 16:22:49
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: JHM010Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (35 kB) - 05.02.2020 16:22:49
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 31.01.2020
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM010Q_stanovisko_informace.pdf (154 kB) - 05.02.2020 16:25:53
Text stanoviska: JHM010Q_stanovisko_textStanoviska.pdf (154 kB) - 05.02.2020 16:25:53
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: