Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM015S
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Bzenec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2020 08:45
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Kyjov
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM015S_navrh_textNavrhu.pdf (430 kB) - 08.01.2020 08:45:43
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM015S_navrh_textStanoviska.doc (90 kB) - 08.01.2020 08:45:43
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: