Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM017K
Název koncepce: Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 - 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2016 13:45
Předkladatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČO předkladatele: 44992785
Datum zveřejnění: 27.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.10.2016
Text oznámení: JHM017K_oznameni.pdf (2268 kB) - 23.09.2016 12:38:29
Informace o oznámení: JHM017K_infOznam.doc (68 kB) - 23.09.2016 12:39:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM017K_infZjistovaci.pdf (649 kB) - 07.11.2016 13:45:33
Závěr zjišťovacího řízení: JHM017K_zjistovaci.pdf (649 kB) - 07.11.2016 13:45:33
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: