Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM020S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Kobylnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2020 09:25
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Obecní úřad Kobylnice, Na Budínku 240, Kobylnice, zastoupený Ing. Martinou Miklendovou
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM020S_navrh_textNavrhu.pdf (428 kB) - 13.01.2020 16:27:06
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM020S_navrh_textStanoviska.pdf (263 kB) - 21.01.2020 09:25:21
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: