Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM022K
Název koncepce: Plán udržitelné mobility města Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 11.10.2018 11:10
Předkladatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČO předkladatele: 44992785
Datum zveřejnění: 20.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.04.2017
Text oznámení: JHM022K_oznameni.zip (589579 kB) - 17.03.2017 11:36:46
Informace o oznámení: JHM022K_infOznam.pdf (192 kB) - 17.03.2017 11:32:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM022K_infZjistovaci.pdf (265 kB) - 05.05.2017 09:47:08
Závěr zjišťovacího řízení: JHM022K_zjistovaci.pdf (265 kB) - 05.05.2017 09:47:08
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: JHM022K_vyhodnoceni.zip (9737 kB) - 08.12.2017 15:04:25
Návrh koncepce: JHM022K_navrh.zip (674545 kB) - 12.12.2017 11:43:42
Informace o návrhu koncepce: JHM022K_infNavrh.pdf (224 kB) - 12.12.2017 11:47:41
Datum veřejného projednání: 11.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 16.01.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: JHM022K_infVP.pdf (162 kB) - 20.12.2017 14:21:09
Zápis z veřejného projednání: JHM022K_zapisVP.pdf (158 kB) - 18.01.2018 09:49:28
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHM022K_infStanovisko.pdf (595 kB) - 20.04.2018 14:03:40
Text stanoviska: JHM022K_zaverStan.pdf (595 kB) - 20.04.2018 14:03:40
Informace o zveřejnění prohlášení: JHM022K_infVyporadani.pdf (111 kB) - 11.10.2018 11:08:03
Schválená koncepce: JHM022K_schvalenaKoncepce.zip (58771 kB) - 11.10.2018 11:10:47
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: