Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM027K
Název koncepce: Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2020 16:21
Předkladatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 26.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 17.03.2020
Text oznámení: JHM027K_oznameni.zip (2541 kB) - 25.02.2020 16:21:14
Informace o oznámení: JHM027K_infOznam.pdf (192 kB) - 25.02.2020 16:21:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: