Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM1058P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Vyškov - opakované projednání
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2014 10:10
Předkladatel: MěÚ Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje
IČO předkladatele: 00292427
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM1058P_navrhZadani.pdf (129 kB) - 06.06.2012 14:06:35
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM1058P_stanoviskoNavrhZadani.doc (88 kB) - 20.07.2012 14:27:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Mitev Pavel Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM1058P_stanoviskoNavrh1.pdf (332 kB) - 10.12.2014 10:10:24
Důvody ukončení posuzování: