Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM1069P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Kratochvilka
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2015 10:20
Předkladatel: MěÚ Rosice, úřad územního plánování
IČO předkladatele: 00282481
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM1069P_navrhZadani.pdf (121 kB) - 30.07.2012 10:16:25
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM1069P_stanoviskoNavrhZadani.doc (86 kB) - 10.09.2012 10:59:19
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM1069P_stanoviskoNavrh1.pdf (580 kB) - 26.03.2015 10:20:22
Důvody ukončení posuzování: