Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM286F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Kobylí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2018 13:49
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.11.2016
Předkladatel: MěÚ Hustopeče, odbor regionáílního rozvoje
IČO předkladatele: 00283193
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM286F_zadani.pdf (985 kB) - 01.02.2017 12:14:37
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 20.12.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM286F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (109 kB) - 01.02.2017 12:18:36
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM286F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (109 kB) - 01.02.2017 12:18:36
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Banaš Marek, RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM286F_navrh.pdf (982 kB) - 16.02.2018 15:32:36
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM286F_vyhodnoceni.pdf (3724 kB) - 16.02.2018 15:32:36
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 30.04.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM286F_infoStan.pdf (177 kB) - 02.05.2018 13:49:35
Text stanoviska: JHM286F_stanoviskoSEA.pdf (330 kB) - 02.05.2018 13:49:35
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: