Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM338F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Valtrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 06.10.2017 09:47
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 12.01.2016
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor ÚP a strategického rozvoje
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM338F_zadani.pdf (2161 kB) - 19.01.2016 11:17:20
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 05.02.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM338F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (93 kB) - 28.07.2016 17:35:41
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM338F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (93 kB) - 28.07.2016 17:35:41
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM338F_navrh.pdf (710 kB) - 06.10.2017 09:44:57
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM338F_vyhodnoceni.pdf (1521 kB) - 06.10.2017 09:44:57
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.09.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM338F_stanoviskoSEA.pdf (211 kB) - 06.10.2017 09:47:09
Datum veřejného projednání: 22.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 29.11.2017
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: