Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM579F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Stanoviště
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2019 15:49
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 25.10.2017
Předkladatel: MěÚ Rosice, odbor stavební úřad
IČO předkladatele: 00282481
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM579F_zadani.pdf (141 kB) - 09.11.2017 15:53:31
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.11.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM579F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (2161 kB) - 30.11.2017 15:01:25
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 11.04.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM579F_stanoviskoSEA.pdf (291 kB) - 11.04.2019 15:49:40
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: