Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM635F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Kotvrdovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2020 12:36
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor stavební úřad
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM635F_zadani.pdf (555 kB) - 29.06.2018 11:09:44
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.07.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM635F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (405 kB) - 27.07.2018 08:08:39
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM635F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (405 kB) - 27.07.2018 08:08:39
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Mertl Alexandr Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM635F_vyhodnoceni.pdf (4112 kB) - 16.10.2020 12:35:49
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.10.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM635F_stanoviskoSEA.pdf (327 kB) - 16.10.2020 12:36:21
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: