Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM635P
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Blansko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2011 09:21
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor Stavební úřad
IČO předkladatele: 00279943
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM635P_navrhZadani.pdf (279 kB) - 08.01.2010 09:29:48
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM635P_stanoviskoNavrhZadani.doc (84 kB) - 01.02.2010 08:33:08
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: JHM635P_stanoviskoKoncept.doc (129 kB) - 05.10.2011 09:21:03
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: