Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM677F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Rozsíčka
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 17.04.2019 13:56
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 22.04.2019
Předkladatel: MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: JHM677F_zprava.pdf (996 kB) - 02.04.2019 10:23:10
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 16.04.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: JHM677F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (190 kB) - 17.04.2019 13:56:29
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: