Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM859P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Vlasatice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2015 09:56
Předkladatel: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad
IČO předkladatele: 00283509
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM859P_navrhZadani.pdf (85 kB) - 18.03.2011 14:14:17
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM859P_stanoviskoNavrhZadani.doc (75 kB) - 29.03.2011 12:05:18
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bínová Ludmila Ing., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM859P_stanoviskoNavrh1.pdf (540 kB) - 20.02.2015 09:56:51
Důvody ukončení posuzování: