Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: KVK008S
Název koncepce: KRÁSNÁ - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Krásná s pokyny pro zpracování návrhu změn č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2020 15:29
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Aš
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: KVK008S_navrh_textNavrhu.pdf (783 kB) - 10.10.2019 10:48:25
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: KVK008S_navrh_textStanoviska.docx (43 kB) - 19.02.2020 15:29:23
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: