Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK011K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Ostrov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Thu Jan 25 07:11:09 CET 2018
Předkladatel: Město Ostrov
IČ předkladatele: 00254843
Datum zveřejnění: Fri Dec 22 00:00:00 CET 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jan 11 00:00:00 CET 2018
Text oznámení: KVK011K_oznameni.pdf (4073 kB) - 22.12.2017 09:46:50
Informace o oznámení: KVK011K_infOznam.pdf (173 kB) - 17.01.2018 07:27:27
Závěr zjišťovacího řízení: KVK011K_zjistovaci.pdf (223 kB) - 25.01.2018 07:11:09
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: