Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: KVK129F
Název koncepce: BOCHOV - Návrh Územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2017 13:56
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 16.04.2012
Předkladatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.05.2012
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: KVK129F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (74 kB) - 20.04.2017 09:34:23
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Musiol Pavel Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Text  návrhu (ÚP): KVK129F_navrh.pdf (659 kB) - 20.04.2017 09:36:40
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: KVK129F_vyhodnoceni.pdf (8519 kB) - 20.04.2017 09:36:40
Text Hodnocení Natura 2000: KVK129F_Natura.pdf (2194 kB) - 20.04.2017 09:36:40
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 30.10.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: KVK129F_stanoviskoSEA.doc (67 kB) - 08.11.2017 13:56:41
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: