Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK001K
Název koncepce: Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2007 08:49
Předkladatel: Statutární město Liberec
IČO předkladatele: 00262978
Datum zveřejnění: 25.05.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: LBK001K_oznameni.pdf (3571 kB) - 25.05.2007 12:05:58
Informace o oznámení: LBK001K_infOznam.rtf (162 kB) - 25.05.2007 12:15:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: LBK001K_zjistovaci.rtf (627 kB) - 29.06.2007 10:17:01
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: LBK001K_vyhodnoceni.pdf (6388 kB) - 20.08.2007 15:41:14
Návrh koncepce: LBK001K_navrh.pdf (1108 kB) - 20.08.2007 15:41:16
Informace o návrhu koncepce: LBK001K_infNavrh.rtf (164 kB) - 20.08.2007 15:41:16
Datum veřejného projednání: 12.09.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: LBK001K_infVP.rtf (164 kB) - 20.08.2007 15:42:32
Zápis z veřejného projednání: LBK001K_zapisVP.doc (659 kB) - 01.11.2007 08:45:55
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: LBK001K_zaverStan.rtf (605 kB) - 01.11.2007 08:49:42
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: LBK001K_schvalenaKoncepce.doc (9459 kB) - 01.11.2007 08:46:06
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: