Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK008K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2022 15:09
Předkladatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. Eduarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČO předkladatele: 00262978
Datum zveřejnění: 09.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2021
Text oznámení: LBK008K_oznameni.zip (59811 kB) - 09.06.2021 13:18:32
Informace o oznámení: LBK008K_infOznam.pdf (409 kB) - 09.06.2021 13:18:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK008K_infZjistovaci.pdf (741 kB) - 14.07.2021 15:36:34
Závěr zjišťovacího řízení: LBK008K_zjistovaci.pdf (741 kB) - 14.07.2021 15:22:59
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: LBK008K_vyhodnoceni.zip (103718 kB) - 11.10.2021 12:32:14
Návrh koncepce: LBK008K_navrh.zip (606309 kB) - 11.10.2021 12:32:14
Informace o návrhu koncepce: LBK008K_infNavrh.pdf (428 kB) - 11.10.2021 12:32:14
Termín pro zaslání vyjádření: 01.11.2021
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: LBK008K_infStanovisko.pdf (190 kB) - 28.01.2022 15:09:54
Text stanoviska: LBK008K_zaverStan.pdf (700 kB) - 28.01.2022 15:09:54
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dokument oznámení předložen po dopracování na základě vrácení oznámení předloženého dne 4. 5. 2021.