Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK054F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Semily
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.03.2018 17:35
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 13.06.2014
Předkladatel: Městský úřad Semily
IČO předkladatele: 00276111
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 08.07.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: LBK054F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (139 kB) - 22.04.2015 14:38:15
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 21.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): LBK054F_navrh.pdf (418 kB) - 06.03.2018 17:35:32
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK054F_vyhodnoceni.pdf (2222 kB) - 14.03.2017 07:35:32
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 13.03.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK054F_stanoviskoSEA.pdf (177 kB) - 14.03.2017 07:38:37
Datum veřejného projednání: 18.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 17.11.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: LBK054F_infoVP.pdf (560 kB) - 06.03.2018 16:22:50
Text návrhu ÚP po podstatné úpravě: LBK054F_navrhUpr.doc (88 kB) - 06.03.2018 16:22:50