Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK148F
Název koncepce: Návrh Zadání změny č. 2 územního plánu Bělá
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2018 08:11
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 15.09.2016
Předkladatel: Městský úřad Semily
IČO předkladatele: 00276111
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: LBK148F_zadani.pdf (1567 kB) - 07.03.2018 15:00:01
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 10.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK148F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (116 kB) - 24.01.2017 08:24:26
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK148F_vyhodnoceni.pdf (769 kB) - 14.11.2018 08:11:43
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.11.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK148F_stanoviskoSEA.pdf (429 kB) - 14.11.2018 08:00:04
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: