Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK177P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Ktová
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2013 12:47
Předkladatel: Obecní úřad Ktová
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK177P_stanoviskoNavrhZadani.doc (97 kB) - 01.09.2009 11:08:32
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: LBK177P_stanoviskoKoncept.pdf (6038 kB) - 13.03.2012 12:19:08
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK177P_stanoviskoNavrh1.pdf (2376 kB) - 10.12.2013 12:47:58
Důvody ukončení posuzování: