Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK225P
Název koncepce: Návrh Zadání Územního plánu Horní Branná
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.06.2015 13:15
Předkladatel: Městský úřad Jilemnice
IČO předkladatele: 00275808
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK225P_stanoviskoNavrhZadani.doc (90 kB) - 11.08.2010 16:35:22
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK225P_stanoviskoNavrh1.pdf (203 kB) - 23.04.2014 13:45:38
Text stanoviska k návrhu (2): LBK225P_stanoviskoNavrh2.pdf (177 kB) - 29.06.2015 13:15:07
Důvody ukončení posuzování: