Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK012S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Vítkova vč. zm. č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 09:56
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Vítkov
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 10.06.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: MSK012S_navrh_textNavrhu.pdf (6557 kB) - 19.11.2019 09:56:55
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: MSK012S_navrh_textStanoviska.pdf (600 kB) - 19.11.2019 09:56:55
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: