Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK013S
Název koncepce: Návrh ÚP Jezdkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 10:50
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Magistrát města Opavy
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 28.03.2019
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: MSK013S_navrh_textStanoviska.pdf (588 kB) - 19.11.2019 10:50:10
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: