Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK024K
Název koncepce: Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2019 12:47
Předkladatel: Moravskoslezský kraj
IČ předkladatele: 70890692
Datum zveřejnění: 20.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 10.06.2019
Text oznámení: MSK024K_oznameni.pdf (5110 kB) - 20.05.2019 10:46:14
Informace o oznámení: MSK024K_infOznam.pdf (594 kB) - 20.05.2019 12:49:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK024K_infZjistovaci.zip (3797 kB) - 21.06.2019 12:47:35
Závěr zjišťovacího řízení: MSK024K_zjistovaci.pdf (653 kB) - 21.06.2019 12:47:35
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: