Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK024K
Název koncepce: Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2020 13:39
Předkladatel: Moravskoslezský kraj
IČO předkladatele: 70890692
Datum zveřejnění: 20.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 10.06.2019
Text oznámení: MSK024K_oznameni.pdf (5110 kB) - 20.05.2019 10:46:14
Informace o oznámení: MSK024K_infOznam.pdf (594 kB) - 20.11.2019 11:44:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK024K_infZjistovaci.zip (3797 kB) - 21.06.2019 12:47:35
Závěr zjišťovacího řízení: MSK024K_zjistovaci.pdf (653 kB) - 21.06.2019 12:47:35
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MSK024K_vyhodnoceni.zip (6634 kB) - 19.09.2019 08:48:10
Návrh koncepce: MSK024K_navrh.zip (16184 kB) - 19.09.2019 08:58:33
Informace o návrhu koncepce: MSK024K_infNavrh.pdf (603 kB) - 25.09.2019 14:26:19
Datum veřejného projednání: 17.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 22.10.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK024K_infVP.pdf (549 kB) - 02.10.2019 11:48:34
Zápis z veřejného projednání: MSK024K_zapisVP.pdf (248 kB) - 22.10.2019 08:22:54
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MSK024K_infStanovisko.pdf (720 kB) - 14.11.2019 13:22:19
Text stanoviska: MSK024K_zaverStan.zip (11668 kB) - 20.11.2019 11:41:33
Informace o zveřejnění prohlášení: MSK024K_infVyporadani.pdf (505 kB) - 21.01.2020 13:36:11
Schválená koncepce: MSK024K_schvalenaKoncepce.zip (12131 kB) - 21.01.2020 13:39:42
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: