Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK028S
Název koncepce: Územní plán Kateřinice změna č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2020 07:56
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Kopřivnice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 11.03.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: MSK028S_navrh_textNavrhu.pdf (976 kB) - 13.03.2020 07:56:06
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: MSK028S_navrh_textStanoviska.pdf (344 kB) - 13.03.2020 07:56:06
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: