Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK322P
Název koncepce: Územní plán Petřvald
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2016 14:05
Předkladatel: Městský úřad Kopřivnice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK322P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (305 kB) - 21.04.2010 15:15:45
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Urban Jiří RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: MSK322P_stanoviskoKoncept.rtf (300 kB) - 17.06.2011 12:17:58
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Nesouhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK322P_stanoviskoNavrh1.pdf (405 kB) - 03.03.2016 14:05:47
Důvody ukončení posuzování: