Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP002Z
Název koncepce: ZÚR hl. m. Prahy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2009 18:37
Předkladatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj/Uzemni-plan/Zasady-uzemniho-rozvoje-hl-m-Prahy
Text stanoviska k návrhu zadání: MZP002Z_stanoviskoNavrhZadani.PDF (447 kB) - 09.08.2007 09:07:22
Posuzovatel: Říha Martin Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP002Z_zaverStanoviska.pdf (565 kB) - 22.10.2009 18:37:15
Důvody ukončení posuzování: