Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP010J
Název: Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2021 10:09
Předkladatel: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: (https://www.kr-vysocina.cz/navrh-aktualizace-c-8-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-pro-verejne-projednani/ds-304539/p1=108772)
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 12.08.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP010J_navrh_textNavrhu.pdf (1119 kB) - 11.08.2020 08:21:16
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP010J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (96 kB) - 11.08.2020 08:21:16
Datum veřejného projednání: 07.09.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP010J_vp_informace.pdf (220 kB) - 11.08.2020 08:15:38
Text návrhu aktualizace: MZP010J_vp_textNavrhu.pdf (7493 kB) - 11.08.2020 08:16:47
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP010J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (69 kB) - 09.09.2020 14:04:22
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP010J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (69 kB) - 06.10.2020 08:54:52
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 13.04.2021
Schválená aktualizace: MZP010J_schvalenaAktualizace_schvalenaAktualizace.zip (121664 kB) - 03.06.2021 10:09:59