Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP014J
Název: Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (vodní dílo Kryry)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2021 16:40
Předkladatel: Povodí Ohře, státní podnik
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP014J_navrh_textNavrhu.7z (124981 kB) - 10.06.2021 16:40:49
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP014J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (175 kB) - 10.06.2021 16:40:49
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: