Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP014J
Název: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (vodní dílo Kryry)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.10.2022 08:35
Předkladatel: Povodí Ohře, státní podnik
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP014J_navrh_textNavrhu.7z (124981 kB) - 10.06.2021 16:40:49
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP014J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (175 kB) - 10.06.2021 16:40:49
Datum veřejného projednání: 15.02.2022
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP014J_vp_informace.pdf (536 kB) - 07.01.2022 13:56:14
Text návrhu aktualizace: MZP014J_vp_textNavrhu.zip (480421 kB) - 07.01.2022 14:01:38
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP014J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (240455 kB) - 07.01.2022 14:01:38
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP014J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (358 kB) - 22.02.2022 11:10:27
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP014J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (305 kB) - 30.08.2022 11:58:00
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska: 09.09.2022
Stanovisko k návrhu aktualizace: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP014J_stanovisko_informace.pdf (309 kB) - 09.09.2022 13:10:02
Text stanoviska: MZP014J_stanovisko_textStanoviska.zip (581950 kB) - 13.10.2022 08:35:00
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: