Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP017J
Název: Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2022 14:10
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace:
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Datum veřejného projednání: 24.11.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP017J_vp_informace.pdf (526 kB) - 09.11.2021 08:31:36
Text návrhu aktualizace: MZP017J_vp_textNavrhu.zip (14416 kB) - 09.11.2021 08:31:36
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP017J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (6354 kB) - 09.11.2021 08:31:36
Text vyjádření k Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP017J_vp_textVyjadreniKVyhodnoceniVlivuZP.pdf (300 kB) - 01.12.2021 10:01:54
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP017J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (300 kB) - 01.12.2021 10:01:54
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 11.05.2022
Stanovisko k návrhu aktualizace: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP017J_stanovisko_informace.pdf (184 kB) - 12.05.2022 07:54:25
Text stanoviska: MZP017J_stanovisko_textStanoviska.zip (10592 kB) - 12.05.2022 08:02:18
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 16.08.2022