Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP017K
Název koncepce: Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 02.08.2006 15:24
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 23.09.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP017K_oznameni.doc (562 kB) - 22.09.2005 16:28:51
Informace o oznámení: MZP017K_infOznam.doc (66 kB) - 22.09.2005 16:28:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP017K_zjistovaci.doc (55 kB) - 02.11.2005 15:44:05
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP017K_vyhodnoceni.pdf (979 kB) - 12.06.2006 11:40:07
Návrh koncepce: MZP017K_navrh.zip (3931 kB) - 12.06.2006 11:40:08
Informace o návrhu koncepce: MZP017K_infNavrh.doc (56 kB) - 12.06.2006 11:44:11
Datum veřejného projednání: 03.07.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP017K_infVP.doc (43 kB) - 26.06.2006 14:34:16
Zápis z veřejného projednání: MZP017K_zapisVP.zip (89 kB) - 02.08.2006 15:24:57
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP017K_zaverStan.doc (61 kB) - 27.07.2006 13:57:31
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: