Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP019Z
Název koncepce: Aktualizace ZÚR Plzeňského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2013 16:44
Předkladatel: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 70890366
Návrh zprávy: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=40059
Text vyjádření k návrhu zprávy: MZP019Z_vyjadreniNavrhZprava.pdf (69 kB) - 15.10.2010 14:52:58
Posuzovatel: Smrčková Alena Mgr., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP019Z_zaverStanoviska.pdf (230 kB) - 27.09.2013 16:44:05
Důvody ukončení posuzování: