Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP020J
Název: Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2023 14:42
Předkladatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/aktualizace-c--2b-zur-msk-8141/
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 22.11.2021
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP020J_navrh_textNavrhu.zip (3170 kB) - 17.03.2022 11:58:27
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP020J_navrh_textStanoviskaNavrh.zip (189513 kB) - 06.02.2023 11:04:33
Datum veřejného projednání: 12.04.2022
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP020J_vp_informace.pdf (320 kB) - 17.03.2022 13:56:58
Text návrhu aktualizace: MZP020J_vp_textNavrhu.zip (53232 kB) - 17.03.2022 13:56:58
Posuzovatel SEA: Žídková Pavla Ing.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP020J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (116279 kB) - 17.03.2022 13:56:58
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Posouzení Natura 2000: MZP020J_vp_textHodnoceniNatura.zip (18500 kB) - 17.03.2022 13:57:31
Text vyjádření k Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP020J_vp_textVyjadreniKVyhodnoceniVlivuZP.pdf (256 kB) - 13.04.2022 13:55:48
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP020J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (256 kB) - 13.04.2022 13:55:48
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.08.2022
Stanovisko k návrhu aktualizace: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP020J_stanovisko_informace.pdf (185 kB) - 08.08.2022 14:45:58
Text stanoviska: MZP020J_stanovisko_textStanoviska.zip (218890 kB) - 08.08.2022 14:45:58
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 11.10.2022
Schválená aktualizace: MZP020J_schvalenaAktualizace_schvalenaAktualizace.zip (208485 kB) - 23.02.2023 14:42:16