Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP020K
Název koncepce: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 02.10.2006 15:24
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 28.11.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP020K_oznameni.doc (522 kB) - 22.11.2005 11:37:13
Informace o oznámení: MZP020K_infOznam.doc (66 kB) - 28.11.2005 09:04:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP020K_zjistovaci.doc (68 kB) - 04.01.2006 13:41:30
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP020K_vyhodnoceni.doc (1841 kB) - 02.10.2006 13:29:58
Návrh koncepce: MZP020K_navrh.doc (2217 kB) - 04.08.2006 08:37:58
Informace o návrhu koncepce: MZP020K_infNavrh.doc (58 kB) - 04.08.2006 08:34:07
Datum veřejného projednání: 29.08.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP020K_infVP.doc (3665 kB) - 16.08.2006 15:37:19
Zápis z veřejného projednání: MZP020K_zapisVP.pdf (51 kB) - 05.09.2006 14:01:28
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP020K_zaverStan.doc (57 kB) - 02.10.2006 15:24:43
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: