Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP021G
Název: 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Posouzení a návrh zásad územního rozvoje
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2019 14:18
Předkladatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: - na webových stránkách Středočeského kraje, na adrese: https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/zprava-o-uplatnovani-zur-sk - v listinné podobě na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 (I. patro, kancelář č. 1081).
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 26.02.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP021G_navrh_textNavrhu.zip (847 kB) - 31.01.2017 16:35:40
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP021G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (233 kB) - 31.01.2017 16:35:00
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Volf Ondřej Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP021G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (32277 kB) - 23.12.2019 14:18:22
Text Posouzení Natura 2000: MZP021G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (635 kB) - 23.12.2019 14:18:22
Text návrhu ZÚR: MZP021G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (37632 kB) - 23.12.2019 14:18:22
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP021G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (205 kB) - 23.12.2019 14:18:22
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ZÚR:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: